Spooli isolaatorid

  • Spool Insulators

    Spooli isolaatorid

    Isolaatorit, mida kasutatakse jaotusvõrkudes ja mis töötab madala pingega, tuntakse ahela isolaatorina. Seda isolaatorit tuntakse ka pooli isolaatorina. Neid isolaatoreid saab töötada kahes asendis, näiteks horisontaalselt, muidu vertikaalselt. Praegu on selle isolaatori kasutamine jaotusotstarbelise maakaabli tõttu vähenenud.